YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

      AKTENTAŞ  TARIM ENDÜSTRİ TİCARET Şirket yönetimi ile mevcut ve potansiyel hissedarlar arasındaki iletişimi oluşturmak ve pay sahipleri ve tüm menfaat sahiplerini doğru, eksiksiz, hızlı ve etkin olarak bilgilendirmek amaçları doğrultusunda yatırımcı ilişkileri faaliyetlerini Yatırımcı İlişkileri Birimi vasıtasıyla yürütmektedir. Kamu tarafından bilinmeyen bir hususun açıklanmasının gerekli olduğu her durumlarda, SPK  düzenlemelerine uygun olarak gerekli bilgilendirme birim tarafından yapılmaktadır.