AKTENTAŞ YÖNETİM
Yönetim Kurulu Başkanı
Hüsnü Selim PEREK
Yönetim Kurulu 2.Başkanı
Yakup Kadri PEREK
Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Hakkı PEREK