Neden İyotlu Tuz

ÖNLENMESİ

İyot yetersizliği hastalıkları iyotlu saray tuz kullanımı ile önlenebilir. Saray Tuz fabrikası sizin için tuza yeteri miktarda iyotu Türk Gıda Kodeksine uygun olarak ilave eder ve sizlerin kullanımına sunar. İyotlu saray tuz guatrı tedavi etmez; ancak guatr oluşmasını ve ilerlemesini önler.İyotlu Saray Tuz, serin, kuru ve güneş görmeyen yerde ağzı kapalı olarak saklanmalı ve koyu renkli, kapaklı bir kapta muhafaza edilmelidir.

DİKKAT !

 İyotlu Saray Tuz kullanılmalıdır. Çünkü;İyotlu Saray Tuz gebelikte erken doğum ve düşüğe neden olan iyot yetersizliğinden korur.İyotlu Saray Tuz bebeği iyot yetersizliğine bağlı zeka geriliğinden korur.İyotlu Saray Tuz guatr oluşumunu önler.İyot yetersizliği önlenebilir zeka geriliğinin en önemli nedenlerinden biridir.

İYOT YETERSİZLİĞİ HASTALIKLARI

İyot; insan vücudunda çok az bulunan, normal büyüme ve gelişme için gerekli olan eser bir mineraldir.Günlük alınması gereken iyot miktarı bir toplu iğne başı kadardır.Bu miktar bile yaşamımız için çok önemlidir. İyot vücuda besinler, su ve deniz ürünleri tüketimi ile alınır. Vücudun iyoda ihtiyacı çok az miktardadır, fakat bu miktar yaşam için çok önemlidir. İyot tiroid bezine hormonların yapımı için gereklidir. Tiroid bezi kelebek şeklindedir ve boyunun ön kısmında bulunur. Tiroid bezinde sentezlenen hormonlar kana geçer ve vücutta çeşitli işlevleri kontrol ederler. Tiroid Hormonlarının Görevi Normal büyüme ve gelişmeyi sağlamak,

Beyinin normal çalışmasını sağlamak,Sinir sistemi çalışmasını düzenlemek,Vücut ısısını kontrol etmek,Vücut enerjisini kontrol etmektir.Yetersiz iyot alımında iyot yetersizliği hastalıkları görülür. Bunlar;Fetüste (bebek anne rahminde) DüşükÖlü doğumlarDoğuştan anomalilerBebek ölüm hızında artış Zeka geriliği, sağırlık, şaşılık, felç, cücelik, yeni doğanda Guatr, Çocuk ve gençlerde Guatr, Zeka düzeyinde bozukluk, Büyüme ve gelişme geriliği, Yetişkinlerde Guatr ve komplikasyonlarıTiroid bezinin çalışmamasıZihnin yeterli çalışmaması Güçsüzlük İyot yetersizliği hastalıkları özellikle toprağında iyot yetersizliği olan bölgelerde sık görülmektedir. Havada bulunan iyot toprağa çöker ve toprakta yetişen bitkiler iyodu alır. Bu bitkilerle beslenen insanlar ve hayvanlarda iyottan yararlanır.Bol yağış alan, ağaç bulunmayan yörelerde toprak yüzeyinde iyot yağmur suları ve rüzgarlar erozyona uğrar. Bu bölgelerde iyot yetersizliği hastalıları sık görülür.İyot yetersizliği hastalıklarının sıklıkla görülen belirtisi basit guatrdır. Guatr, boyunda tiroid bezinin büyümesidir. Ülkemizde her 100 kişiden 31’inde guatr görülmektedir. Guatr kadınlarda daha sık görülmektedir. Her 3 kadına karşın 1 erkekte guatr görülmektedir. Ülkemizde iyot yetersizliğine bağlı büyüme geriliğinin, zeka geriliğinin, sağırlık ve dilsizliğin görülme sıklığını kesin bilmiyoruz. İyottan yetersiz beslenen çocuklar:Daha zor anlarDaha zor eğitilir İşlerinde daha az üretken olur Okul başarıları düşerAkranlarına göre zeka düzeyleri düşüktür.İyot yaşamın devamlılığı için şarttır.